نيمسال اول 99-98
بازديد گروه سازه دانشكده عمران  از ساختمان بانك ملل به سرپرستي آقاي مهندس سيد اكبر خليفه لو در تاريخ 1398/07/08 انجام گرديد.
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/16
تعداد بازدید:
398
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.