شرايط و مراحل كارآموزي

شرايط اخذ واحد كارآموزي

1- دانشجو بايستي حداقل 100 واحد گذرانده باشد.

2- دانشجو در ترمي كه واحد كارآموزي را مي­ گذراند مي­ تواند حداكثر 12 واحد درسي داشته باشد.

3- پيشنهاد مي ­شود حتي المقدور واحد كارآموزي در تابستانِ آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو اخذ گردد.

توجه: دانشجويان نمي ­توانند دوره­ ي كارآموزي خود را در شركت­ ها، نهادها و يا مراكزي كه صرفاً فعاليت ستادي و غيرفني دارند بگذرانند. 

مراحل اخذ واحد كارآموزي

دانشجوياني كه قصد دارند دوره­ ي كارآموزي خود را در شركت­ هاي خصوصي معتبر و يا شركت ­هاي دولتي بگذرانند، مي‏ توانند به شرح زير اقدام نمايند:

1-مراجعه به اداره ­ي آموزش دانشكده جهت تأييد احراز شرايط اخذ واحد كارآموزي.

2-مراجعه به شركت مربوطه و اخذ موافقت شفاهي جهت گذراندن دوره­ ي كارآموزي به مدت ده هفته.

3- دريافت رزومه اي از شركت محل كارآموزي و ارائه ي آن به خانم قاليباف (طبقه ي دوم ساختمان A).

4-دريافت فرم ثبت نام كارآموزي از خانم قاليباف و تكميل آن. 

5- مراجعه­ ي مجدد به خانم قاليباف و گرفتن معرفي نامه ­ي كارآموزي، رونوشت مربوط به دانشجو، فرم­ هاي شماره­ ي 2 و 4 و تعهد نامه.

6- تحويل اصل معرفي نامه به شركت مربوطه و نگهداشتن رونوشت آن به عنوان مدرك ثبت نام.

7- تكميل فرم شماره ­ي 2 (فرم خلاصه ي گزارش كارآموزي)؛ يك برگ از آن مربوط به پنج هفته­ ي اول و برگ ديگر مربوط به پنج هفته­ ي دوم است كه توسط دانشجو تكميل شده و سرپرست كارآموزي در شركت آن را مهر و امضا مي­ نمايد.

8- تكميل فرم شماره­ ي 4 توسط سرپرسـت كارآموزي در شركت؛ يك برگ از آن مربوط به پنج هفته­ ي اول و برگ ديگر مربوط به پنج هفته ­ي دوم.

9- گزارش كارآموزي بايستي طبق دستورالعملي كه در وب سايت دانشكده قرار داده شده تهيه شود و در پايان دوره­ ي كارآموزي همراه با فرم­ هاي شماره­ ي 2 و 4 تحويل استاد راهنما گردد.

10- دانشجو موظف است در پايان دوره­ ي كارآموزي يك برگ گواهي تأييد انجام كارآموزي را كه در سربرگ شركت تهيه شده و داراي مهر و امضاي شركت است به خانم قاليباف تحويل نمايد. دانشجو همچنين بايستي يك نسخه از فرم نمره­ ي كارآموزي را كه توسط استاد راهنما تكميل شده است به خانم قاليباف و نسخه­ ي ديگر را بعد از ثبت در دبيرخانه­ ي دانشكده، به اداره­ ي آموزش ارائه دهد.

 

حداكثر زمان اعلام نمره­ ي كارآموزي به اداره ­ي آموزش

زمان اخذ واحد كارآموزي

حداكثر زمان اعلام نمره

نيمسال اول

15 اسفندماه 

نيمسال دوم

15 تيرماه

تابستان

30 مهرماه

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/19
تعداد بازدید:
5647
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.