مالكيت فكري و ثبت اختراع

نام

نام خانوادگي

كد اختراع

عنوان

سعيد

صبوري قمي

24

مهاربندهاي جاري شونده مركزي با ورق در هسته

سعيد

صبوري قمي

25

فولاد نرم (فولاد جاذب انرژي)

سعيد

صبوري قمي

26

سيستم مهاربندي كشويي

سيداميرالدين

صدر نژاد

27

طراحي ستون بتن آرمه مركب با قالب ثابت فلزي نما به صورت اشكال و نقش هاي برجسته به عنوان پوشش و قالب درجا

سيدناصر

مقدس تفرشي

29

سنسور هشت پر با قابليت سنجش آزمايشگاهي خمش و تغييرشكل لوله هاي تا قطر 10-15 سانتيمتر

سعيدرضا

صباغ يزدي

41

طراحي و ساخت نرم افزار حجم محدود NASIR براي تحليل عددي مسائل علمي و صنعتي

سعيدرضا

صباغ يزدي

42

ابزار پيشرفته شبيه ساز شكست تدريجي سدهاي خاكي

سعيدرضا

صباغ يزدي

43

دستگاه تشخيص تركيب گازهاي آلاينده

سعيدرضا

صباغ يزدي

44

سامانه جمع آوري اطلاعات ساختمانها

سعيدرضا

صباغ يزدي

45

كولر آبي كم مصرف براي مناطق بادخيز

سعيدرضا

صباغ يزدي

46

دريچه انسداد دودكش در زمان خاموشي مشعل

سعيدرضا

صباغ يزدي

47

سامانه پشتيبان پيش گرمايش آب مصرفي ساختمانهاي مسكوني

سعيدرضا

صباغ يزدي

48

دريچه انسداد دودكش در زمان خاموشي مشعل

سعيدرضا

صباغ يزدي

49

صفحات سلول فتوولتيك ردياب خورشيد مجهز به خنك كن آبي

سعيدرضا

صباغ يزدي

50

سامانه پشتيبان پيش گرمايش ساختمانهاي كم جمعيت

سعيدرضا

صباغ يزدي

51

سامانه محزن جداري براي بازيافت انرژي خروجي از دودكش

سعيدرضا

صباغ يزدي

52

خنك كن آبي يدون پمپ براي مناطق آفتابي

سيداحمد

ميرباقري فيروزآبادي

53

مدلسازي انتقال، پخش و تغيير فرم سلنيوم در خاك و پيش بيني آلودگي آب زيرزميني

سيداحمد

ميرباقري فيروزآبادي

54

سنتز نانولوله هاي كربني عمودي با ساختار مرتب (VA-CNT) از تولوئن بوسيله روش رونشست بخار شيميايي به كم

سيداحمد

ميرباقري فيروزآبادي

55

فرايند استفاده از جاذب اكتيو هيدروكربن هاي اروماتيك چند حلقه اي مواد نفتي پالايشگاه

بهروز

عسگريان

59

بادبندهاي مقاوم در برابر كمانش همراه با سنگدانه

بهروز

عسگريان

60

دستگاه ارتعاش مينياتوري ارتعاش اجباري سازه ها به منظور تعيين مشخصه هاي ديناميكي سازه هاي مدل و واقعي

سيدمسعود

ميرطاهري

76

ميراگر اصطكاكي سيلندري با مكانيزم ايجاد كرنش اجباري

محمدرضا

ذوالفقاري

77

تهيه ابزار شي گرا براي تحليل خطر زلزله

محمدرضا

ذوالفقاري

78

ابزار شي گرا براي شبيه سازي خطر زلزله به شماره ثبت 62241

سيدبهرام

بهشتي اول

90

هيبريد اصطكاك - تسليم فلز

حسن

قاسم زاده

91

دستگاه تعيين ثابت دي الكتريك و درصد رطوبت خاك

حسن

قاسم زاده

92

دستگاه تعيين ضرايب كلوگينگ در خاك

حسن

قاسم زاده

93

دستگاه تعيين ثابت دي الكتريك و درصد رطوبت خاك

حسن

قاسم زاده

94

دستگاه خاك شويي

سيداميرالدين

صدر نژاد

107

طراحي ميز لرزه

عليرضا

باقري

108

فرايند دستيابي به پخش پايدار نانوسيليسهاي پايروژنيك در محيط آبي بدون استفاده از پخش كننده ها قابل استفاده در صنعت بتن

سعيدرضا

صباغ يزدي

173

تجهيزات خود تنظيم با جهت باد براي افزايش بازدهي برج خنك كن

سيداحمد

ميرباقري فيروزآبادي

184

ارائه مدل رياضي شبيه سازي آبهاي زيرزميني

سعيد

صبوري قمي

187

سيستم مهاربند كشويي

محمدرضا

صبور

206

ساخت سيستم استخراج بخارات از خاك جهت پاكسازي خاكهاي آلوده به مواد نفتي

منصور

فخري

216

دستگاه تست آسفالت چرخ محرك راه با قابليت ساخت دال هاي آسفالتي و ترسيم نمودار شيارشدگي

تاریخ به روز رسانی:
1396/09/14
تعداد بازدید:
1900
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.