درباره ما

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به عنوان يكي از مراكز دانشگاهي سطح يك و در راستاي تحقق اهداف ترسيمي در اسناد بالادستي نظام آموزش عالي كشور، برقراري و توسعه ي ارتباط مؤثر ميان دانشگاه و صنعت را يكي از ماموريت هاي خود مي داند. از اينرو مديريت ارتباط با صنعت دانشكده ي مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مبتني بر رسالت ذاتي خود مي كوشد تا بستري مناسب را جهت ايجاد و تعميق پيوندي مؤثر ميان دانشكده و صنايع مرتبط با زير شاخه هاي مهندسي عمران فراهم آورد. از آن جا كه گرايش هاي ارائه شده در اين دانشكده شامل مهندسي سازه، زلزله، ژئوتكنيك، مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي، مهندسي محيط زيست، مهندسي و مديريت منابع آب، راه وترابري و حمل و نقل، مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريائي همچنين مهندسي و مديريت ساخت، حوزه ي بسيار وسيعي از دانش و فعاليت هاي مهندسي را در بر مي گيرد و نيز نظر به قابليت و توانمندي هاي فراوان موجود در اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دانشكده در كنار امكانات محاسباتي و آزمايشگاهي موجود، ارتباطات گسترده اي تا به امروز بين دانشكده و صنايع مختلف در قالب طرح هاي پژوهشي متعدد شكل گرفته است. اين مديريت بنا دارد در مسيري دو سويه از يك طرف روند انتقال دانش توليد شده در اين دانشكده را به شاخه هاي متعدد صنعتي مرتبط با زمينه هاي پرشمار مهندسي عمران تسهيل و تسريع نمايد و از سويي ديگر از تجربيات فعالان در صنعت كمال بهره را ببرد تا بتواند پاسخي مناسب را براي نيازمندي هاي فناورانه ي آن ها فراهم آورد. اين مديريت در راستاي تحقق چنين هدفي دست تمامي دلسوزان و فعالان صنايع مختلف را به گرمي خواهد فشرد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/10
تعداد بازدید:
931
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.