نيمسال اول 98-97
1- بازديد گروه منابع آب و سازه هاي هيدروليكي دانشكده عمران  از موسسه تحقيقات آب به سرپرستي آقاي دكتر كاويانپور در تاريخ 1398/02/25 انجام گرديد.
2- بازديد گروه سازه دانشكده عمران  از هتل بزرگ تهران 2 به سرپرستي آقاي مهندس خانعلي پور در تاريخ 1398/02/15 انجام گرديد.
3- بازديد گروه سازه دانشكده عمران  از شهرك صفادشت  به سرپرستي آقاي مهندس خانعلي پور در تاريخ 1398/02/05 انجام گرديد.
4- بازديد گروه سازه دانشكده عمران  از شركت آذرستان  به سرپرستي آقاي دكتر فنايي در تاريخ 1398/02/05 انجام گرديد.
5- بازديد گروه مهندسي و مديريتد ساخت دانشكده عمران  از ايستگاه اجرايي متروي خط 6  به سرپرستي آقاي دكتر عليپوري در تاريخ 1398/02/18 انجام گرديد.
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
399
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.