نيمسال اول 97-96
1- بازديد گروه منابع آب دانشكده عمران  از سد لتيان و ايستگاه هاي رودك و حوضه امامه  به سرپرستي آقاي دكتر برهاني در تاريخ 1396/08/23 انجام گرديد. 

2- بازديد گروه محيط زيست دانشكده عمران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي از تصفيه خانه فاضلاب جنوب تهران  به سرپرستي آقاي دكتر ميرباقري در تاريخ 1396/08/23 انجام گرديد.

  
 
3- بازديد گروه سازه دانشكده عمران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي از شهرك صنعتي صفادشت  به سرپرستي آقاي مهندس خانعلي پور در تاريخ 1396/09/08 انجام گرديد. 
   
 
4-بازديد گروه راه و ترابري دانشكده عمران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي از مركز كنترل ترافيك و مركز كنترل متروي تهران  به سرپرستي آقاي دكتر حاجي حسين لو در تاريخ 1396/09/21 انجام گرديد. 
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/10
تعداد بازدید:
1216
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.